Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 9. dubna 2014 – Rouffaud v. ESVČ

(Věc F-59/13)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec pro pomocné práce – Překvalifikování smlouvy – Postup před zahájením soudního řízení – Pravidlo shody – Změna důvodu námitky“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgie) (zástupci: původně A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi a D. Abreu Caldas, advokáti, poté S. Orlandi a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce, aby jeho po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou byly překvalifikovány na smlouvu na dobu neurčitou a aby doba odpracovaná v postavení smluvního zaměstnance pro pomocné práce byla uznána jako doba odpracovaná v postavení smluvního zaměstnance.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Thierry Rouffaud ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou službou pro vnější činnost.