Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 9. aprilli 2014. aasta otsus – Rouffaud versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-59/13)

(Avalik teenistus – Lepinguline abiteenistuja – Lepingu ümberkvalifitseerimine – Kohtueelne menetlus – Vastavuse põhimõte – Vaidlustamise aluste aluse muutmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi ja D. Abreu Caldas, hiljem advokaadid S. Orlandi ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Välisteenistus (esindajad: S. Marquardt ja M. Silva)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et järjestikused tähtaja