Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 9. apríla 2014 – Rouffaud/ESVČ

(vec F-59/13)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec pre pomocné úlohy – Prekvalifikovanie zmluvy – Konanie pred podaním žaloby – Pravidlo zhody – Zmena dôvodu namietania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi a D. Abreu Caldas, advokáti, neskôr S. Orlandi a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby jeho opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú boli prekvalifikované na zmluvu na dobu neurčitú a aby sa doba odpracovaná v postavení pomocného zmluvného zamestnanca uznala ako doba odpracovaná v postavení zmluvného zamestnancaVýrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Thierry Rouffaud znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.