Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 april 2014 – Rouffaud mot EEAS

(Mål F-59/13)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd – )

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi och D. Abreu Caldas, därefter advokaterna S. Orlandi och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att hans tidsbegränsade kontrakt ska omkvalificeras till tidsobegränsade kontrakt såtillvida att hans tjänstgöringsperioder som tillfälligt kontraktsanställd betraktas som tjänstgöringsperioder som tillfälligt anställd.

Domslut

Talan ogillas.

Thierry Rouffaud ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska utrikestjänsten.

____________

____________

(1 ) EUT C 233 av den 10.8.2013, s. 14