Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2014. április 9.

F‑59/13. sz. ügy

Thierry Rouffaud

kontra

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

„Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazott – A szerződés átminősítése – Pert megelőző eljárás – Az összhang szabálya – A kifogások jogcímének módosítása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Th. Rouffaud többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 2012. augusztus 6‑i azon határozatát, amely elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy a kisegítő szerződéses alkalmazottként teljesített szolgálati időt ismerjék el szerződéses alkalmazottként teljesített szolgálati időként, és hogy az egymást követő határozott idejű munkaszerződéseit határozatlan idejű szerződésekké minősítsék át.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Th. Rouffaud maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Külügyi Szolgálat részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A panasz és a kereset összhangja – Tárgybeli és jogcímbeli azonosság – A jogalapok, valamint a jogi és ténybeli érvek hasonló kifejtése, amely nyilvánvalóvá teszi a tisztviselő céljának megváltozását – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (1) bekezdés, és 91. cikk, (2) bekezdés)

Az előzetes közigazgatási panasz és a kereset egyezésére vonatkozó szabály a személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdéséből következik. Ezt a szabályt maga a pert megelőző eljárás célja indokolja, amely eljárás arra irányul, hogy lehetőséget biztosítson a tisztviselők és az adminisztráció között felmerült nézeteltérések egyezség útján való megoldására. E szabály különösen azt jelenti, hogy az elfogadhatatlansági kifogásokat és az eljárásgátló okokat nem tekintve a kereseti kérelmek kizárólag a panaszban megjelölt kifogásokkal egyező jogcímen alapuló kifogásokat tartalmazhatnak, azzal a pontosítással, hogy e kifogások az uniós bíróság előtt kifejthetők a panaszban nem szükségképpen szereplő, azonban ahhoz szorosan kapcsolódó jogalapok és érvek előadásával.

Bár a keresetlevélben kifejtett jogalapok hasonlók a panaszban szereplő jogalapokhoz, nem tekinthetők azokhoz szorosan kapcsolódóknak, mivel a köztük lévő eltérések alapvetően a tisztviselő céljának megváltozását jelentik.

Egyébiránt ha a tisztviselő a panaszban megváltoztatja az álláspontját, az azt is eredményezheti, hogy a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése értelmében új keresetnek minősül. Ebben az esetben azonban e második kérelem elutasítását követően hiányozna a kereset előtt benyújtott új panasz.

(lásd a 12., 15. és 16. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑476/11. P. sz., Bizottság kontra Moschonaki ügyben 2013. október 25‑én hozott ítéletének 73. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.