Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 9 d.

Byla F‑59/13

Thierry Rouffaud

prieš

Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT)

„Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Sutarties pakeitimas – Ikiteisminė procedūra – Atitikties taisyklė – Prieštaravimų pagrindo pakeitimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo T. Rouffaud pirmiausia prašo panaikinti 2012 m. rugpjūčio 6 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sprendimą atmesti jo prašymą pripažinti jo tarnybos pagal sutartininko pagalbinėms užduotims sutartį stažą sutartininko darbo stažu ir pakeisti paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis į neterminuotą sutartį.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. T. Rouffaud padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos išorės veiksmų tarnybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Skundo ir ieškinio atitiktis – Dalyko ir pagrindo sutapimas – Panašus teisinių pagrindų ir su fakto ir teisės klausimais susijusių argumentų išdėstymas, atskleidžiantis pareigūno tikslo pasikeitimą – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis ir 91 straipsnio 2 dalis)

Išankstinio administracinio skundo ir ieškinio atitikties taisyklė matyti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalies. Šią taisyklę pateisina pats ikiteisminės procedūros tikslas sudaryti galimybę draugiškai išspręsti tarp pareigūnų ir administracijos kilusius ginčus. Tai, be kita ko, reiškia, kad, išskyrus nepriimtinumu grindžiamus prieštaravimus ir viešosios tvarkos išlyga grindžiamus pagrindus, ieškiniuose pateikti reikalavimai gali apimti tik prieštaravimus, pagrįstus tuo pačiu pagrindu, kuriuo pagrįsti skunde nurodyti prieštaravimai. Reikia nurodyti, kad šie prieštaravimai Sąjungos teisme gali būti išdėstyti išsamiau, nurodant ieškinio pagrindus ir argumentus, kurie nebūtinai buvo nurodyti skunde, tačiau yra glaudžiai su juo susiję.

Nors ieškinyje pateikti pagrindai yra panašūs į skundo argumentus, jų negalima laikyti glaudžiai susijusiais, jeigu padaryti pakeitimai iš esmės reiškia, kad pasikeitė pareigūno tikslas.

Be to, dėl skunde pateikto pasikeitusio pareigūno požiūrio šį skundą galima pripažinti nauju prašymu, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį. Tačiau tokiu atveju atmetus šį antrą prašymą, nebūtų naujo išankstinio ieškiniui skundo.

(žr. 12, 15 ir 16 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2013 m. spalio 25 d. Sprendimo Komisija /Moschonaki, T‑476/11 P, 73 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.