Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. března 2015 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-58/13)1

„Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení – Neurčení nového zástupce – Žalobce, jenž přestal odpovídat na výzvy Soudu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: A., advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a B. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o náhradu škody vzniklé v důsledku toho, že žalovaná údajně zaslala dopis týkající se žalobce advokátovi, který žalobce nezastupoval, a tím porušila jeho právo na respektování soukromého života.Výrok usneseníO žalobě F-58/13, Marcuccio v. Komise, již není třeba rozhodovat.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.