Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. märtsi 2015. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-58/13)1

(Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Uue esindaja määramata jätmine – Hageja, kes on lakanud Üldkohtu nõudmistele vastamast – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat A.)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue saada hüvitist kahju eest, mis tekitati sellega, et kostja saatis hagejat puudutava e-kirja advokaadile, kes teda ei esindanud, ja sellest tulenevalt rikkus tema õigust eraelu austamisele

Resolutsioon

Vajadus lahendada hagi F-58/13: Marcuccio vs. komisjon on ära langenud.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 352, 30/11/2013, lk 26.