Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-58/13) 1

Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā – Jauna pārstāvja neizraudzīšana – Prasītājs, kurš vairs neatbild uz Civildienesta tiesas lūgumiem – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikaze, Itālija) (pārstāvis – A, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums saņemt zaudējumu atlīdzību par to, ka atbildētāja ir nosūtījusi vēstuli attiecībā uz prasītāju advokātam, kurš viņu nepārstāv, un tādējādi ir pārkāpusi viņa tiesības uz privāto dzīviRezolutīvā daļa:izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-58/13 Marcuccio/Komisija;M. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.