Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 martie 2015 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-58/13)1

(Excludere din procedură a reprezentantului unei părți – Nedesemnarea unui nou reprezentant – Reclamant care a încetat să răspundă la solicitările Tribunalului – Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: A., avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii reclamantului de obținere a unei despăgubiri pentru faptul că pârâta ar fi trimis o scrisoare care îl privea pe reclamant unui avocat care nu îl reprezenta și astfel ar fi încălcat dreptul lui la respectarea vieții private DispozitivulConstată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-58/13, Marcuccio/Comisia.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.