Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisija

(Zadeva F-58/13)1

(Izključitev zastopnika stranke iz postopka – Neizbira novega zastopnika – Tožeča stranka, ki ne odgovarja na odzive Splošnega sodišča – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: A., odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za povrnitev škode, ki naj bi ji nastala s tem, ko je tožena stranka odvetniku, ki je ni zastopal, poslala dopis v zvezi z njenim položajem in tako kršila njeno pravico do zasebnostiIzrekPostopek v zadevi Marcuccio/Komisija, F-58/13, se ustavi.L. Marcuccio nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.