Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. februar 2016 – McArdle mod Kommissionen

(Sag F-56/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 274 af 21.9.2013, s. 29.