Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 26. veljače 2016. – McArdle protiv Komisije

(predmet F-56/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 274, 21. 9. 2013., str. 29.