Language of document :

2016 m. vasario 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje McArdle / Komisija

(Byla F-56/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 274, 2013 9 21, p. 29.