Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 26. februarja 2016 – McArdle/Komisija

(Zadeva F-56/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 274, 21.9.2013, str. 29.