Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 29.8.2016 – Hoeve v. komissio

(Asia F-57/13)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 226, 3.8.2013, s. 27.