Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 augusti 2016 – Hoeve mot kommissionen

(Mål F-57/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 226, 3.8.2013, s.27.