Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 5. novembra 2020 – SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Zadeva C-582/20)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SC Cridar Cons SRL

Nasprotni stranki: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 ter člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki davčnim organom po izdaji odločbe o odmeri davka, s katero je bila zavrnjena pravica do odbitka vstopnega DDV, omogoča, da prekinejo preučitev upravne pritožbe do izida kazenskega postopka, ki bi lahko zagotovil dodatne objektivne elemente v zvezi s sodelovanjem davčnega zavezanca v davčni goljufiji?

2.    Ali je lahko odgovor Sodišča Evropske unije na prejšnje vprašanje drugačen, če se lahko med zadržanjem postopka preučitve upravne pritožbe za davčnega zavezanca uporabijo začasni ukrepi, s katerimi se prekinejo učinki zavrnitve pravice do odbitka DDV?

____________

1     UL 2006, L 347, str. 1.