Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 29 martie 2021 – Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV/MySoda Oy

(Cauza C-197/21)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International BV

Pârâtă: MySoda Oy

Întrebările preliminare

Așa-numitele criterii1 Bristol-Myers Squibb, dezvoltate în jurisprudența Curții în ceea ce privește reambalarea și reetichetarea în cazurile importului paralel și în special așa-numita condiție a necesității se aplică de asemenea în ceea ce privește reambalarea sau reetichetarea produselor puse în circulație într-un stat membru de titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia în vederea unei revânzări efectuate în același stat membru?

În cazul în care, la momentul introducerii pe piață a buteliei care conține dioxid de carbon, titularul mărcii a aplicat pe etichetă marca sa, care este atât aplicată pe eticheta buteliei, cât și gravată pe gâtul buteliei, criteriile Bristol-Myers Squibb menționate anterior și în special așa-numita condiție a necesității se aplică și atunci când un terț a reumplut butelia cu dioxid de carbon în vederea unei revânzări, a îndepărtat de pe ea eticheta originală și a înlocuit-o cu o etichetă care poartă propriul său marcaj, în același timp marca comerciantului buteliei fiind în continuare vizibilă în gravura care se găsește pe gâtul buteliei?

În situația descrisă anterior, se poate considera că îndepărtarea și înlocuirea etichetei care conține marca compromit, în principiu, funcția mărcii ca dovadă a originii buteliei sau, în raport cu aplicabilitatea condițiilor de reambalare și de reetichetare, prezintă importanță împrejurarea că:

–    trebuie să se considere că grupul-țintă a considerat că eticheta făcea trimitere exclusiv la originea dioxidului de carbon (și, prin urmare, la îmbuteliatorul buteliei) sau că:

–    trebuie să se considere că grupul-țintă a considerat că eticheta face trimitere, cel puțin în parte, și la originea buteliei?

În măsura în care îndepărtarea și înlocuirea etichetelor buteliilor de CO2 sunt apreciate în raport cu condiția necesității, o deteriorare sau o dezlipire accidentală a etichetelor aplicate pe buteliile introduse pe piață de titularul mărcii sau îndepărtarea și înlocuirea acestora de către un îmbuteliator anterior pot constitui o împrejurare pe baza căreia înlocuirea uzuală a etichetelor printr-o etichetă a îmbuteliatorului trebuie considerată necesară pentru introducerea pe piață a buteliilor reumplute?

____________

1     Hotărârea Curții din 11 iulie 1996 (cauzele conexate C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Bristol-Myers Squibb și alții, EU:C:1996:282).