Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 februarie 2013 – BB/Comisia

(Cauza F-17/11)1

(Funcție publică – Agent contractual – Neprelungire a unui contract pe perioadă determinată – Acțiune în anulare – Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BB (reprezentant: A. Blot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de a nu prelungi contractul de agent contractual al reclamantuluiDispozitivulRespinge acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata unei treimi din cheltuielile de judecată efectuate de BB.BB suportă două treimi din cheltuielile sale de judecată.