Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-19 ta’ Settembru 2011 – Mariën vs SEAE

(Kawża F-15/11) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 139, 07.05.2011, p. 30–31.