Language of document :

18. veebruaril 2011 esitatud hagi - Mariën versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-15/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Peter Mariën (Elsene, Belgia) (esindajad: advokaadid B. Theeuwes ja F. Pons)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EL-i delegatsiooni juhi Afganistanis otsus, millega kohustati delegatsiooni liikmeid lahkuma oma hotellist ning kolima EL-i elamukompleksi.

Hageja nõuded

tühistada EL-i eriesindaja ja EL-i delegatsiooni juhi Afganistanis 11. jaanuari 2011. aasta e-postis sisalduv otsus, millega hagejat kohustati 14. jaanuaril 2011 kolima elamukompleksi Kabulis, Afganistanis;

mõista kõik elamist puudutavate ajutise meetmega seotud kulud välja Euroopa välisteenistuselt;

mõista 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud psühholoogilise pinge ja kahju eest välja Euroopa välisteenistuselt;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.

____________