Language of document :

Tožba, vložena 18. februarja 2011 - Mariën proti EEAS

(Zadeva F-15/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Peter Mariën (Elsene, Belgija) (zastopnika: B. Theeuwes in F. Pons, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanjepolitično delovanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe vodje delegacije EU v Afganistan naj člani te delegacije zapustijo hotel in se preselijo v stanovanjsko naselje EU.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba posebnega predstavnika in vodje delegacije EU v Afganistanu iz elektronskega sporočila z dne 11 januarja 2011, s katero je bilo tožeči stranki naloženo, naj se 14. januarja 2011 preseli v stanovanjsko naselje v Kabulu, Afganistan;

Evropski službi za zunanjepolitično delovanje naj se naloži plačilo stroškov v zvezi z ukrepom začasnega bivališča;

Evropski službi za zunanjepolitično delovanje naj se naloži, naj tožeči stranki plača 10.000 EUR za psihično obremenitev in povzročeno škodo;

Evropski službi za zunanjepolitično delovanje naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________