Language of document :

Beroep ingesteld op 13 februari 2011 - Hecq / Commissie

(Zaak F-12/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Beroep tot nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om hervatting van zijn beroepsactiviteiten en volledige betaling van zijn bezoldiging als ambtenaar te krijgen, berekend sinds 1 augustus 2003, alsmede schadevergoeding, een en ander vermeerderd met 7 % vertragingsrente per jaar sinds 1 augustus 2003

Conclusies van de verwerende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 29 oktober 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht van 6 juli 2010 tegen een stilzwijgend besluit dat genomen zou zijn op 15 april 2010 en waarbij is afgewezen, verzoekers verzoek van 15 december 2009 om hervatting van zijn beroepsactiviteiten en volledige betaling van zijn bezoldiging als ambtenaar te krijgen, berekend sinds 1 augustus 2003, alsmede schadevergoeding, een en ander vermeerderd met 7 % vertragingsrente per jaar sinds 1 augustus 2003;

voor zover nodig, nietigverklaring van het stilzwijgend besluit dat het TABG genomen zou hebben op 15 april 2010, voor zover daarbij verzoekers voormelde verzoek van 15 december 2009 is afgewezen;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een schadevergoeding bestaande in een bedrag dat overeenkomt met de bezoldiging als ambtenaar die hem vanaf 1 augustus 2003 ten onrechte is ontnomen, in hoofdsom en toebehoren, plus een bedrag van 50 000 EUR, een en ander vermeerderd met een vertragingsrente van 7 % per jaar sinds 1 augustus 2003;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________