Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 22.2.2022 – Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

(Asia C-27/22)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD

Vastapuoli: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Sofia

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/112/EY1 185 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaroiden poistaminen liiketoimintakäytöstä eli tuotantotavaroiden tai varastojen kirjaaminen pois verovelvollisen kirjanpidosta sen vuoksi, että niistä ei enää odoteta saatavan taloudellista hyötyä, esimerkiksi koska ne ovat kuluneita, viallisia tai tarkoitukseensa soveltumattomia tai koska niitä ei voida käyttää käyttötarkoituksensa mukaisesti, merkitsee ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten määrän määräytymistekijöiden muutosta, joka on tapahtunut arvolisäverolain (Zakon za danak varhu dobavenata stoinost, jäljempänä ZDDS) mukaisen arvonlisäveroilmoituksen antamisen jälkeen ja joka näin ollen johtaa velvollisuuteen oikaista arvonlisäverovähennys, jos liiketoimintakäytöstä poistetut tavarat on myöhemmin myyty liitteessä 2 mainittuina tavaroina, mitä pidetään verollisena luovutuksena?

Onko direktiivin 2006/112/EY 185 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaroiden poistaminen liiketoimintakäytöstä eli tuotantotavaroiden tai varastojen kirjaaminen pois verovelvollisen kirjanpidosta sen vuoksi, että niistä ei enää odoteta saatavan taloudellista hyötyä, esimerkiksi koska ne ovat kuluneita, viallisia tai tarkoitukseensa soveltumattomia tai koska niitä ei voida käyttää käyttötarkoituksensa mukaisesti, merkitsee ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten määrän määräytymistekijöiden muutosta, joka on tapahtunut ZDDS:n mukaisen arvonlisäveroilmoituksen antamisen jälkeen ja joka näin ollen johtaa velvollisuuteen oikaista arvonlisäverovähennys, jos liiketoimintakäytöstä poistetut tavarat on myöhemmin tuhottu tai loppukäsitelty ja jos tämä on asianmukaisesti näytetty toteen tai todettu?

Jos ensimmäiseen, toiseen tai molempiin kysymyksiin vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2006/112/EY 185 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaroiden poistaminen liiketoimintakäytöstä edellä mainituissa olosuhteissa merkitsee asianmukaisesti toteen näytettyä tai todettua tavaroiden tuhoutumista tai hävikkiä, joka ei johda velvollisuuteen oikaista ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennystä?

Onko direktiivin 2006/112/EY 185 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että vähennysten oikaisu voidaan jättää suorittamatta asianmukaisesti toteen näytetystä tai todetusta tavaroiden tuhoutumisesta tai hävikistä vain, jos tuhoutuminen tai hävikki on johtunut tapahtumista, joihin verovelvollinen ei ole voinut vaikuttaa ja joita hän ei ole voinut ennakoida ja välttää?

Jos ensimmäiseen, toiseen tai molempiin kysymyksiin vastataan kieltävästi, onko direktiivin 2006/112/EY 185 artiklan 1 kohta esteenä ZDDS:n 79 §:n 3 momentin, sellaisena kuin sitä sovellettiin 31.12.2016 asti, tai ZDDS:n 79 §:n 1 momentin, sellaisena kuin sitä on sovellettu 1.1.2017 lähtien, kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jossa säädetään velvollisuudesta oikaista vähennys poistettaessa tavaroita liiketoimintakäytöstä, vaikka tavarat olisi myöhemmin myyty liitteessä 2 tarkoitetulla verollisella tavaroiden luovutuksella tai vaikka ne olisi tuhottu tai loppukäsitelty, mikä on asianmukaisesti näytetty toteen tai todettu?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).