Language of document :

2021 m. balandžio 21 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F. Hoffmann-La Roche Ltd ir kt. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Byla C-261/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Kita apeliacinio proceso šalis: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinis teismas, kurio sprendimai pagal nacionalinę teisę negali būti toliau skundžiami teismine tvarka, nagrinėdamas bylą, kurioje šalies reikalavimais tiesiogiai siekiama, kad būtų pripažintas Teisingumo Teismo toje pačioje byloje nustatytų principų pažeidimas ir dėl to panaikintas skundžiamas sprendimas, gali patikrinti, ar konkrečiu atveju buvo tinkamai taikyti Teisingumo Teismo toje pačioje byloje nustatyti principai, ar šį vertinimą turi atlikti Teisingumo Teismas?

2.    Ar Valstybės Tarybos sprendimu Nr. 4990/2019 buvo pažeisti, kaip teigia šalys, 2018 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo sprendime nustatyti principai dėl to, kad a) abu vaistai buvo įtraukti į tą pačią atitinkamą rinką, neatsižvelgiant į institucijų poziciją, kad off-label naudojamo Avastin paklausa ir pasiūla yra neteisėta; b) nebuvo patikrinta, ar bendrovių paskleista informacija buvo klaidinanti?

3.    Ar pagal ESS 4 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 1 dalį ir SESV 2 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 267 straipsnį, aiškinamus taip pat atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, draudžiama tvarka, numatyta Administracinio proceso kodekso 106 straipsnyje ir Civilinio proceso kodekso 395 ir 396 straipsniuose, tiek, kiek ja nenumatoma galimybė prašyti atnaujinti bylą pateikiant skundą dėl Valstybės Tarybos sprendimų, kurie prieštarauja Teisingumo Teismo sprendimams, o būtent – Teisingumo Teismo nagrinėjant prašymą priimti prejudicinį sprendimą nustatytiems teisės principams?

____________