Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 21 aprilie 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd și alții/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Cauza C-261/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Revizuente: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Intimată: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Întrebările preliminare

Instanța națională, ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, în cadrul unei proceduri în care, în scopul de a obține anularea hotărârii atacate, prin cererea unei părți se invocă în mod direct încălcarea principiilor enunțate de Curtea de Justiție în cadrul aceleiași proceduri, poate să verifice aplicarea corectă în speță a principiilor enunțate de Curte în cadrul aceleiași proceduri sau această apreciere este de competența Curții de Justiție?

Hotărârea Consiglio di Stato (Consiliul de Stat) nr. 4990/2019 a încălcat, în sensul preconizat de părți, principiile enunțate de Curtea de Justiție în Hotărârea din 23 ianuarie 2018 în legătură cu a) includerea celor două medicamente în aceeași piață relevantă, fără a ține seama de luările de poziție ale autorităților care ar fi constatat nelegalitatea cererii și a ofertei de Avastin în afara autorizației de introducere pe piață, și cu b) neverificarea caracterului pretins înșelător al informațiilor difuzate de societăți?

Articolul 4 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (1) TUE, articolul 2 alineatele (1) și (2) și articolul 267 TFUE, interpretate inclusiv în lumina articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opun unui sistem precum cel referitor la articolul 106 din Codul de procedură administrativă și la articolele 395 și 396 din Codul de procedură civilă, în măsura în care acesta nu permite utilizarea căii de atac a revizuirii pentru atacarea hotărârilor pronunțate de Consiglio di Stato (Consiliul de Stat) și care sunt contrare unor hotărâri ale Curții de Justiție și în special principiilor de drept enunțate de Curte în cadrul unei trimiteri preliminare?

____________