Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2021. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Agentsia „Mitnitsi” kontra IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(C-55/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

Ellenérdekű fél: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv1 11. cikkét, valamint a 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv2 17. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy ezek arra kötelezik a tagállamokat, hogy a jövedéki adó, többek között a szabad forgalomba bocsátott és vámfelügyelet alatt megsemmisített dohánygyártmányokat terhelő jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó szabályokat fogadjanak el?

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, hivatkozhatnak-e az érintett személyek az irányelvek rendelkezéseinek és az uniós jog alapelveinek közvetlen hatályára, amennyiben egy tagállam nem tett eleget az ilyen szabályok elfogadására vonatkozó kötelezettségének?

Amennyiben az első két kérdésre igenlő válasz adandó, a jelen ügyben megállapított tényállás alapulvételével – csupán a kérelem alapján, további alaki követelmények nélkül – a megfizetett jövedéki adó visszatérítésére való jogosultságot biztosít-e a megjelölt rendelkezések közvetlen hatálya?

____________

1 A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv (HL 2009. L 9., 12. o.).

2 A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv (HL 2011. L 176., 24. o.).