Language of document :

2022 m. birželio 9 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ / „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

(Byla C-55/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Akcizai – Direktyva 2008/118/EB – 11 straipsnis – Akcizų už išleistas vartoti akcizais apmokestinamas prekes grąžinimas – Direktyva 2011/64/ES – 17 straipsnio primos pastraipos b punktas – Akcizų, sumokėtų fiskaliniais ženklais, kuriais buvo pažymėtas apdorotas tabakas, vėliau sunaikintas prižiūrint administracijai, grąžinimas – Valstybių narių pareiga numatyti akcizo už apdorotą tabaką, kuris buvo išleistas vartoti ir prižiūrint muitinei sunaikintas, grąžinimą – Nebuvimas)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

Kita kasacinio proceso šalis: „IMPERIAL TOBACCO BULGARIA“ EOOD

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EEB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 11 straipsnis ir 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas valstybės narės neįpareigojamos numatyti akcizo už akcizu apmokestinamas prekes, įskaitant apdorotą tabaką, kurios buvo išleistos vartoti ir prižiūrint muitinei sunaikintos, grąžinimo.

____________

1 OL C 128, 2021 4 12.