Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam - Nizozemska) – Izvršenje europskih uhidbenih naloga izdanih protiv L (C‑354/20 PPU), P (C‑412/20 PPU)

(predmet C-354/20 PPU i C-412/20 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 1. stavak 3. – Članak 6. stavak 1. – Postupci predaje između država članica – Pretpostavke izvršenja – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 47. drugi stavak – Pravo na pristup neovisnom i nepristranom sudu – Sustavni ili opći nedostaci – Pojam „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalogˮ – Uzimanje u obzir zbivanja koja su se dogodila nakon izdavanja predmetnog europskog uhidbenog naloga – Obveza pravosudnog tijela izvršenja da konkretno i precizno provjeri postoje li ozbiljni i utvrđeni razlozi zbog kojih se vjeruje da će zainteresirana osoba biti izložena stvarnoj opasnosti od povrede njezina temeljnog prava na pošteno suđenje u slučaju predaje)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

L (C‑354/20 PPU), P (C‑412/20 PPU)

Izreka

Članak 6. stavak 1. i članak 1. stavak 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., treba tumačiti na način da, kad pravosudno tijelo izvršenja koje je pozvano odlučiti o predaji osobe protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog raspolaže elementima kojima se dokazuju sustavni ili opći nedostaci u pogledu neovisnosti pravosuđa u državi članici izdavateljici tog uhidbenog naloga koji su postojali u trenutku izdavanja tog naloga ili koji su nastali nakon tog izdavanja, to tijelo ne može uskratiti svojstvo „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” sudu koji je izdao navedeni uhidbeni nalog i ne može pretpostaviti da postoje ozbiljni i utvrđeni razlozi zbog kojih se vjeruje da će ta osoba, u slučaju njezine predaje potonjoj državi članici, biti izložena stvarnoj opasnosti od povrede njezina temeljnog prava na pošteno suđenje zajamčenog člankom 47. drugim stavkom Povelje Europske unije o temeljnim pravima, a da pritom ne provede konkretnu i preciznu provjeru kojom se uzimaju u obzir, među ostalim, osobna situacija navedene osobe, priroda predmetnog kaznenog djela i činjenični kontekst na kojem se temelji navedeno izdavanje, poput izjava tijela javnih vlasti koje mogu utjecati na ispitivanje pojedinačnog slučaja.

____________

1 SL C 320, 28. 9. 2020.

SL C 378, 9. 11. 2020.