Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.4.2021 – Ryanair v. komissio (SAS, Tanska: Covid-19)

(asia T-378/20)1

(Valtiontuki – Lentoliikenteen Tanskan markkinat – Tanskan eräälle lentoyhtiölle covid-19 pandemian yhteydessä myöntämä tuki – Takaus – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Sitoumukset, jotka ovat edellytyksenä tuen soveltumiselle sisämarkkinoille – Poikkeuksellisesta tapahtumasta aiheutuneen vahingon korvaamiseen tarkoitettu tuki – Sijoittautumisvapaus – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair DAC (Swords, Irlanti) (edustajat: asianajajat E. Vahida, F. C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja V. Blanc)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Tomat, L. Flynn ja S. Noë)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Tanskan kuningaskunta (asiamiehet: J. Nymann-Lindegren ja M. Søndahl Wolff, avustajanaan asianajaja R. Holdgaard), Ranskan tasavalta (asiamiehet: E. de Moustier ja P. Dodeller) ja SAS AB (Tukholma, Ruotsi) (edustaja: asianajaja F. Sjövall)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus valtiontuesta SA.56795 (2020/N) – Tanska – covid-19 pandemiasta SAS:lle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen – 15.4.2020 annetun komission päätöksen C(2020) 2416 final kumoamiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ryanair DAC velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Tanskan kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja SAS AB vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 255, 3.8.2020.