Language of document :

Presuda Općeg suda od 14. travnja 2021. – Ryanair/Komisija (SAS, Danska; COVID-19)

(predmet T-378/20)1

„Državne potpore – Dansko tržište zračnog prijevoza – Potpora koju je Danska odobrila zračnom prijevozniku u okviru pandemije bolesti COVID-19 – Jamstvo – Odluka o neospornosti – Obveze kojima se uvjetuje spojivost potpore s unutarnjim tržištem – Potpora namijenjena otklanjanju štete nastale zbog izvanrednog događaja – Sloboda poslovnog nastana – Slobodno pružanje usluga – Jednako postupanje – Obveza obrazlaganja

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastupnici: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis i V. Blanc, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Tomat, L. Flynn i S. Noë, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Kraljevina Danska (zastupnici: J. Nymann-Lindegren i M. Søndahl Wolff, agenti, uz asistenciju R. Holdgaarda, odvjetnika), Francuska Republika (zastupnici: E. de Moustier i P. Dodeller, agenti), SAS AB (Stockholm, Švedska) (zastupnik: F. Sjövall, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije C(2020) 2416 final od 15. travnja 2020. o državnoj potpori SA.56795 (2020/N) – Danska – Naknada štete koju je društvu SAS uzrokovala pandemija bolesti COVID-19.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Ryanair DAC nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije, u skladu s njezinim zahtjevom, uključujući troškove nastale u okviru zahtjeva za povjerljivo postupanje.

Kraljevina Danska, Francuska Republika i društvo SAS AB snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 255, 3. 8. 2020.