Language of document :

A Törvényszék 2021. április 14-i ítélete – Ryanair kontra Bizottság (SAS, Dánia; Covid19)

(T-378/20. sz. ügy)1

(„Állami támogatások – A dán légi közlekedési piac – Dánia által a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben egy légitársaság javára nyújtott támogatás – Garancia – Kifogást nem emelő határozat – A támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének feltételét képező kötelezettségvállalások – Rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás – Letelepedés szabadsága – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Egyenlő bánásmód – Indokolási kötelezettség”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ryanair DAC (Swords, Írország) (képviselők: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis és V. Blanc ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Tomat, L. Flynn és S. Noë meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Dán Királyság (képviselők: J. Nymann-Lindegren és M. Søndahl Wolff meghatalmazottak, segítőjük: R. Holdgaard ügyvéd), Francia Köztársaság (képviselők: E. de Moustier és P. Dodeller meghatalmazottak), SAS AB (Stockholm, Svédország) (képviselő: F. Sjövall ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az SA.56795 (2020/N) – Dánia – A Covid19-világjárvány által a SAS számára okozott károk megtérítése – állami támogatásról szóló, 2020. április 15-i C(2020) 2416 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Ryanair DAC-ot kötelezi a saját költségeinek, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeknek a viselésére, ideértve a bizalmas kezelés iránti kérelem keretében felmerült költségeket is.

A Dán Királyság, a Francia Köztársaság és a SAS AB maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 255., 2020.8.3.