Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 4. června 2013 – Marrone v. Komise

(Věc F-89/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Zásada vyrovnání služebního postupu – Zařazení do platové třídy podle nových, méně výhodných pravidel – Žádost o přeřazení – Opožděnost – Nové skutečnosti – Neexistence – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o nepřeřazení žalobkyně.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Stefania Marrone ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí nahradit náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 331, 27.10.2012, s. 33.