Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 4. juuni 2013. aasta määrus – Marrone versus komisjon

(kohtuasi F-89/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Karjääri samaväärsuse põhimõte – Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Uuele palgaastmele ja -järku määramise taotlus – Hilinemine – Uued asjaolud – Puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja palgaaste- ja järk muutmata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata.

Jätta S. Marrone kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 331, 27.10.2012, lk 33.