Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. maj 2013 – Alsteens mod Kommissionen

(Sag F-87/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – fornyelse af kontrakt – delvis annullation – omgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Geoffrey Alsteens (Marcinelle, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at begrænse forlængelsesperioden for sagsøgerens kontrakt

Konklusion

Sagen afvises.

Geoffrey Alsteens bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 319 af 20.10.2012, s. 19.