Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 mai 2013 – Alsteens/Comisia

(Cauza F-87/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Reînnoirea contractului – Anulare în parte – Reformare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a limita perioada de prelungire a contractului reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Alsteens suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 319, 20.10.2012, p. 19.