Language of document :

Kanne 21.8.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-89/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätös, jolla se jätti kantajan luokittelematta uudelleen, on kumottava.

Vaatimukset

Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston D osaston johtajan 10.5.2012 tekemä päätös, josta ilmoitettiin kantajalle 11.5.2012 päivätyllä kirjeellä ja jolla hylättiin kantajan 25.1.2012 tekemä valitus, on hylättävä

21.11.2011 tehty päätös, jolla kantajan 29.6.2011 päiväämä hakemus hylättiin, on tarvittaessa kumottava

vastaaja on velvoitettava toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet, jotta virkaurien samanarvoisuuden periaatetta alettaisiin jälleen soveltaa kantajaan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.