Language of document :

Kanne 20.8.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-88/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, joka koskee ennen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten nojalla, on kumottava.

Vaatimukset

16.1.2012 tehty päätös, joka koskee kantajalle ennen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvityslaskelmaa, on kumottava

tarvittaessa on kumottava 15.6.2012 tehty päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, joka koski niiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamista, jotka olivat voimassa kantajan hakiessa eläkeoikeuksiensa siirtoa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.