Language of document :

Tožba, vložena 20. avgusta 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-88/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Odprava sklepa o izračunu ugodnosti iz naslova pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, na podlagi novih splošnih izvedbenih določb (DGE).

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 16. januarja 2012 o izračunu ugodnosti iz naslova pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom dela na Evropski komisiji, naj se odpravi;

če je potrebno, naj se sklep, s katerim je bila zavrnjena pritožba z dne 15. junija 2012 glede uporabe splošnih izvedbenih določb (DGE) in diskontnih stopenj, ki so veljale v trenutku njene zahteve za prenos pokojninskih pravic, opravi;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.