Language of document :

Žaloba podaná dne 3. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-91/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě obecných prováděcích ustanovení (OPU) k článku 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod z důchodového systému Evropské unie nabytých před nástupem žalobce do služebního poměru vypočítá na základě obecných prováděcích ustanovení (OPU) k článku 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.