Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 3. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-91/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu veikt aprēķinu pensijas tiesībām pirms stāšanās dienestā saskaņā ar 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu veikt aprēķinu pensijas tiesībām pirms stāšanās dienestā saskaņā ar 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.