Language of document :

Beroep ingesteld op 3 september 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-91/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra, vóór indiensttreding verworven pensioenrechten te berekenen op basis van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om de extra, vóór verzoekers indiensttreding verworven pensioenrechten in de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Unie te berekenen op basis van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011;

verwijzing van de Commissie in de kosten.