Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 4. junija 2013

Zadeva F‑89/12

Stefania Marrone

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Načelo enakovrednosti karier – Razvrstitev v naziv ob uporabi novih pravil, ki so manj ugodna – Prošnja za prerazvrstitev – Prepoznost – Nova dejstva – Neobstoj – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero S. Marrone predlaga razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je 10. maja 2012 sprejel organ za imenovanja in s katero je bila zavrnjena njena pritožba, ter, če je to potrebno, razglasitev ničnosti odločbe z dne 21. novembra 2011 o zavrnitvi njene zahteve z dne 29. junija 2011, katere glavni predlog je bil, naj Evropska komisija vzpostavi njeno kariero od 1. maja 2004.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. S. Marrone nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Ponovna obravnava – Pogoj – Bistveno novo dejstvo

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Pritožbe uradnikov – Pravni interes – Nujnost očitkov, ki so osebni

(Kadrovski predpisi, člen 91)

1.      Le obstoj novih in bistvenih dejstev lahko upraviči predložitev zahteve za ponovni preizkus odločbe, ki se ni izpodbijala pravočasno.

(Glej točko 25.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. maj 1985, Esly proti Komisiji, 127/84, točka 10.

2.      Uradnik ni upravičen delovati v interesu prava in lahko uveljavlja le očitke, ki se nanašajo nanj osebno.

(Glej točko 27.)

Napotitev na:

Sodišče: 21. januar 1987, Stroghili proti Računskem sodišču, 204/85, točka 9;

Sodišče za uslužbence: 23. januar 2007, Chassagne proti Komisiji, F‑43/05, točka 100 in navedena sodna praksa.