Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Alsteens/Komisija

(lieta F-87/12 RENV)

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Pagaidu darbinieks – Līguma pagarināšana – Sešu gadu noteikums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Beļģija) (pārstāvis – SOrlandi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis – JCurrall)

Priekšmets

Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu ierobežot prasītāja līguma pagarināšanas perioduRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;G. Alsteens sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies attiecīgi lietās F-87/12, T-373/13 P un F-87/12 RENV, pats, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus lietā F-87/12;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies lietās T-373/13 P un F-87/12 RENV, pati.