Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 21 april 2015 – Alsteens/Commissie

(Zaak F-87/12 RENV)

(Openbare dienst – Terugverwijzing na vernietiging – Tijdelijk functionaris – Verlenging van de overeenkomst – Regel van zes jaar)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, België) (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

Terugverwijzing na vernietiging – Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de periode van verlenging van verzoekers overeenkomst te beperken

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Alsteens draagt de eigen kosten die hij in de zaken F-87/12, T-373/13 P en F-87/12 RENV heeft gemaakt alsmede de kosten die de Europese Commissie in zaak F-87/12 heeft gemaakt.

De Europese Commissie draagt de eigen kosten die zij in de zaken T-373/13 P en F-87/12 RENV heeft gemaakt.