Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 21. apríla 2015 – Alsteens/Komisia

(vec F-87/12 RENV)

(Verejná služba – Vrátenie veci na ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Súdu – Dočasný zamestnanec – Predĺženie platnosti zmluvy – Pravidlo šiestich rokov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Vrátenie veci na ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Súdu – Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie obmedziť obdobie predĺženia zmluvy žalobcuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Alsteens znáša svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s vecami F-87/12, T-373/13P a F-87/12 RENV a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii vo veci F-87/12.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s vecami T-373/13 P a F-87/12 RENV.