Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(prvního senátu)

21. dubna 2015

Věc F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Vrácení věci po zrušení – Dočasný zaměstnanec – Obnovení smlouvy – Pravidlo šesti let“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. Alsteens domáhá zrušení „rozhodnutí [Evropské komise] ze dne 18. listopadu 2011 v rozsahu, v němž omezuje délku prodloužení [jeho] smlouvy dočasného zaměstnance […] do 31. března 2012“.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Geoffroy Alsteens ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F‑87/12, T‑373/13 P a F‑87/12 RENV, jakož i náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci F‑87/12. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech T‑373/13 P a F‑87/12 RENV.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Doba trvání smlouvy – Pravidlo šesti let – Možnost výjimky v zájmu služby – Povinnost zkoumat možnost uplatnit výjimku – Rozsah

[Služební řád, článek 90; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 2 písm. a) a b) a článek 8]

2.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijímání – Neprodloužení smlouvy na dobu určitou – Povinnost zkoumat možnost přeložit dotyčného dočasného zaměstnance – Neexistence

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, články 2, 8 a čl. 47 písm. b) bod i)]

1.                Pokud jde o prodloužení smlouvy dočasného zaměstnance na dobu určitou, orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv má povinnost zkoumat v případě výslovné žádosti o prodloužení na delší dobu než šest let stanovených v obecně závazném interním rozhodnutí, zda je dán zájem služby odůvodňující výjimku z pravidla šesti let.

Pokud se však žádost o prodloužení týká určité doby, která nepřekračuje oněch šest let, orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv se k možnosti takové výjimky nevyslovuje.

Dotčenému dočasnému zaměstnanci však nic nebrání v tom, aby se na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu domáhal posouzení, zda lze jeho smlouvu prodloužit nad rámec šesti let v zájmu služby.

(viz body 54, 57 a 62)

Odkazy:

Soud prvního stupně: usnesení Vakalopoulou v. Komise, T‑97/00, EU:T:2001:38, bod 14

Tribunál Evropské unie: rozsudek Komise v. Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Soud pro veřejnou službu: rozsudek BR v. Komise, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.                Povinnost jednat s náležitou péčí ani zájem služby si nežádají, aby orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zkoumal před tím, než se rozhodne, že dočasnému zaměstnanci neprodlouží smlouvu, zda nelze dotyčného dočasného zaměstnance přeložit na jiné místo.

(viz bod 66)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek Komise v. Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, bod 57

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Macchia v. Komise, F‑63/11, EU:F:2012:83, bod 60