Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija)

SPRENDIMAS

2015 m. balandžio 21 d.

Byla F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Bylos grąžinimas panaikinus sprendimą – Laikinasis tarnautojas – Sutarties pratęsimas – Šešerių metų taisyklė“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Alsteens iš esmės prašė panaikinti „2011 m. lapkričio 18 d. [Europos] Komisijos sprendimą tiek, kiek šiuo [jo] laikinojo tarnautojo sutartis pratęsiama <...> tik iki 2012 m. kovo 31 d.“

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. G. Alsteens padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas atitinkamai bylose F‑87/12, T‑373/13 P ir F‑87/12 RENV, ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas byloje F‑87/12. Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylose T‑373/13 P ir F‑87/12 RENV.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimo trukmė – Šešerių metų taisyklė – Galimybė nukrypti dėl tarnybos intereso – Pareiga išnagrinėti galimybę taikyti išimtį – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a ir b punktai bei 8 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Pareiga išnagrinėti galimybę atitinkamą tarnautoją paskirti į kitas pareigas – Nebuvimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2, 8 straipsniai ir 47 straipsnio b punkto i papunktis)

1.      Dėl laikinojo tarnautojo terminuotos sutarties pratęsimo pažymėtina, kad jeigu yra aiškus prašymas pratęsti sutartį viršijant šešerių metų laikotarpį, numatytą visuotinai taikomame vidaus sprendime, sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba turi patikrinti, ar yra nukrypimą nuo šešerių metų taisyklės pateisinantis tarnybos interesas.

Vis dėlto, kai prašoma pratęsti konkrečiam terminui, neviršijant šešerių metų laikotarpio, sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba neturi nuspręsti dėl tokio nukrypimo galimybės.

Taigi atitinkamam tarnautojui niekas netrukdo prašyti, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalimi, išnagrinėti galimybę dėl tarnybos intereso pratęsti jo sutartį viršijant šešerių metų laikotarpį.

(žr. 54, 57 ir 62 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Nutarties Vakalopoulou / Komisija, T‑97/00, EU:T:2001:38, 14 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimas Komisija / Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimas BR / Komisija, F‑13/12, EU:F:2013:39.

2.      Taigi laikantis rūpestingumo pareigos ir atsižvelgiant į tarnybos intereso sąvoką sudaryti tarnybos sutartis įgaliotai tarnybai nenustatyta pareiga prieš priimant sprendimą nepratęsti laikinojo tarnautojo sutarties išnagrinėti galimybę perkelti atitinkamą tarnautoją į kitas pareigas.

(žr. 66 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo Komisija / Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, 57 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Macchia / Komisija, F‑63/11, EU:F:2012:83, 60 punktas.