Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Bandieri versus komisjon

(kohtuasi F-91/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 331, 27.10.2012, lk 33.